SAP poradna

Produkty

Likvidace logistických faktur

Zákaznická aplikace zahrnující celý životní cyklus zpracování dodavatelské faktury, od jejího přijetí, označení čárovým kódem, naskenováním, elektronického zaevidování a nastartování schvalovacího procesu s následným automatickým zaúčtováním a předáním k proplacení. K hlavním benefitům aplikace patří zákaznická customizace počtu schvalovacích kroků a možnost neomezeného cyklického zpracování (odmítnutí x schválení). Zpracování dokladu se provádí v zákaznicky definované obrazovce. (uspořádání a dostupnost vstupních polí je v jednotlivých schvalovacích krocích nastavitelná)

Nákupka s výběrovým řízením

Aplikace postavená nad SAP funkcionalitou „Požadavek na objednávku“ s návazným plně konfigurovatelným schvalovacím procesem, který též obsahuje sofistikovaný nástroj pro správu výběrových řízení (s odpovídajícími automaticky generovanými formuláři, které jsou přikládány jako přílohy celého schvalovacího procesu). Schvalování je ukončeno výběrem vítězné nabídky s následným automatickým založením nákupní objednávky.

XML/inter/face

Programová nadstavba pro zpracování a vygenerování většiny typů XML souborů s následujícími vlastnostmi: jednoduchost, rychlost,dynamická konfigurace, modulová architektura, která nabízí zpracování jakéhokoliv XML souboru bez nutnosti vyvíjet celý XML interface od počátku

PRA (Password reset aplikace)

Aplikace pro automatizovaný proces resetování uživatelských hesel v případě, kdy ho uživatel zapomene nebo opakovaně chybně zadá při přihlášení a dojde k jeho uzamčení. Aplikaci, kterou uvítá každý systémový administrátor, který ztrácí svůj drahocenný čas odemykáním a resetováním hesel k uživatelským účtům. Hlavní vlastnosti: aplikační logování pro potřeby auditu, dynamické texty pro více-jazyčné prostředí, dvoustupňové jištění pro vyloučení rizik s resetováním jiného uživatelského účtu

ČNB - kurzovní listek

Aplikace pro stažení oficiálních kurzů nadefinovaného balíčku měn přímo poskytovaných ČNB. Aplikace umožňuje stáhnout i kurzy zpětně, tedy kurz k datu v minulosti. Aktualizují se kurzy typu "M" v SAP pro vybrané měny v úvodní výběrové obrazovce.

Timesheet

Nabízí komplexní, přehledné a snadno definovatelné řešení pro sledování činností externích konzultantů (spolupracovníků).

Je určen pro všechny společnosti využívající systém SAP, kteří využívají služeb externích konzultantů a požadují přehledný report o čerpání zakázek, objednávek a požadavků.

Hlavní vlastnosti:

  • Přehlednost reportu (standardní ALV report)
  • Snadné nastavení
  • Snadná administrace oprávnění

T-MC66 IS

Od roku 2015 pracujeme na vývoji vlastního produktu, který má za cíl nabídnout zákazníkům informační sub-systém postavený nad SAP datovým a databázovým prostředím. Jedná se o vysoce modulární systém postavený na obecném jádru s důrazem na možnost jeho nastavitelnosti a znuvupoužitelnosti ze strany zákazníka bez nutnosti zásahu dodavatele. Při vývoji je využíván vlastní framework.

Architektura aplikace je řešena přes objektový přístup založený na návrhovém vzoru MVC (Model View Controller). Oddělená plně nastavitelná část aplikace bude umožňovat nastavení chování a vzhledu aplikace pomocí hierarchicky uspořádané údržby dat.

Předpokládané datum ukončení vývoje a uvedení na trh je polovina roku 2018.

Tento projekt a vývoj je spolufinancován Evropskou unií skrze operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. A to v rámci programu ICT a sdílené služby pod názvem projektu „Vývoj softwarového řešení T-MC66 IS".